Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

§ 12. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka.

 

 

§ 13. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

 

 

§ 14. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

 

§ 15. Rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania

 

§ 16. Prowadzenie działań prozdrowotnych  i proekologicznych.

Pokaż informacje o artykule