Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie:

Biuletyn Informacji Publicznej adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, których podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.

Obecnie dostęp do informacji o podmiotach jest możliwy przez spis podmiotów, mapę i moduł wyszukujący. Przeczytaj wprowadzenie do Biuletynu Informacji Publicznej.

Pobierz ustawę o BIP z dnia 18-01-2007r.

 W dniach od 5 do 20 grudnia w przedszkolu przeprowadzona była ewaluacja zewnętrzna przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport z którym możecie sie Państwo zapoznać

 

RAPORT Z EWALUACJI

 

PROBLEMOWEJ

 

Przedszkole 144 "Zaczarowany Ołówek" Warszawa

 

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wstęp

 

 

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

 

1.  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

2.  Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

3.  Rodzice są partnerami przedszkola

 

 

Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.


 

Opis metodologii

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 05-12-2019 - 20-12-2019 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Anna Molka, Bogusława Wojciechowska. Badaniem objęto 15 uczniów (wywiad grupowy), 49 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 12 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a tak¿e obserwacje zajęć, przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy w zakładce Sprawozdania finansowe, pod linkiem 

https://dbfomokotow.bip.um.warszawa.pl/default.htm
Pokaż informacje o artykule